Artikelen

Artikelen

Geestrijk Blog

In dit blog vind je aanverwante artikelen over het transpersoonlijke leven en de daarmee gepaard gaande levensstijl en -visie. Actuele zaken als stressbeheersing, religieus leven en bewustwording

It's all in the head

Therapie verhalenPosted by geestrijk.nl 31 May, 2009 18:18:35

In het kader van het transpersoonlijk werk (zie voor informatie de website Geestrijk.nl) wordt het voor de cliënt mogelijk gemaakt af te dalen naar zijn diepste ik. Daar zijn verschillende technieken voor.Eén daarvan is de imaginaire therapie, ofwel de actieve imaginatie (een uitvinding van C.G. Jung).

De cliënt wordt in een ontspannende toestand gebracht en uitgenodigd door middel van zijn ademhaling zich te concentreren op een diepere laag van zichzelf. Die laag grenst aan het onbewuste, maar de cliënt blijft zich altijd bewust van zijn omgeving in het hier en nu, ook al staat hij /zij er op dat moment niet bij stil. Het voordeel hiervan is het gevoel van veiligheid. Je zakt niet weg zodat je niet meer weet wat er gebeurt, maar de aandacht wordt gebracht naar een niveau binnen jezelf. Het vlak waar dromen kunnen ontstaan, waar beelden gecreëerd worden die uit het innerlijk komen. Verrassend, omdat je niet kunt verwachten wat er komt en de beelden ontstaan op de grens van het onbewuste. De diepe ontspanning zorgt voor alpha-golven van de hersenen. Onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen in deze toestand zijn als men droomt. Door het bewust opwekken van deze golven komt men in deze toestand.

Je kunt je voorstellen dat de scheiding van het bewuste en het onderbewustzijn min of meer opgeheven kan worden door bijvoorbeeld een luik in de grond onder je voeten. Door het luik ietsje open te zetten zullen de inhouden van dat onderbewustzijn toegankelijk worden voor je bewuste waarnemingen. Afhankelijk van er op dat moment voor jou belangrijk is zal zich een verhaal ontvouwen, dat voor het moment alleen betrekking heeft op jouw leven. Door middel van symboliek, maar ook door concrete aanwijzingen, zal je duidelijk gemaakt worden waar je op moet letten, wat er zich in de kern gebeurt in/met je leven en wat je er aan kan doen of zult moeten laten, cq. hoe je je dient te ontwikkelen om met dat stukje om te gaan.

Een voorbeeld:

Door middel van ademhalingstechniek wordt de cliënt naar een dieper laag gebracht. Op uitnodiging van de therapeut gaat de cliënt, een man van 35, in zijn verbeelding naar een plaats die hij kent van vroeger en waar die zich echt helemaal op zijn gemak voelt. Het volgende verhaal ontspon zich op de grens van het bewuste met het onderbewustzijn:

“It’s all in the head”

Client:

”Ik zag mezelf in een bootje met de stroom van een rivier mee­drijven. De betekenis was me niet duidelijk en ik had het gevoel dat ik me niet zomaar moest laten meedrijven, maar mééroeien. Ik wilde ondanks mijn zweverij en de mystieke top-ervaringen belevende ook graag mens-blijven. Op het moment dat ik dat hardop uitsprak, zag ik opeens het beeld van mezelf in het bootje, als een waanzinnige tegen de stroom in roeien, omhoog, een berg op. Ik was net een tekenfilmfiguurtje.

Ik was bang dat ik teveel in mijn fantasie zou opgaan, en was geneigd om bepaalde beelden daarom over te slaan. Ik wilde niet teveel waarde hechten aan de dingen die ik zag.

Ik besefte dat ik door stroom-afwaarts mee te roeien, ik ook kon aanleggen bij een eilandje of iets dergelijks. En op het moment dat ik dat dacht, landde ik bij een eiland en stond voor een hol. Ik wilde er eigenlijk niet in, bang voor mijn fantasie, maar terwijl ik twijfelde, stónd ik er al in. Ik zag in het hol, wat eigenlijk een grote grot was, wéér een rivier waarin aan de kant een bootje lag te dobbe­ren.

Ik stapte voorzichtig in het bootje en peddelde langzaam de grot in. Ik werd vrijwel meteen geconfronteerd met een omhoog­ stijgende spelonk in het dak van de grot. Helemaal bovenin zat een gat waardoor licht naar beneden scheen. Ik vertrouwde het beeld niet, omdat het zich te snel aan mij openbaarde. Maar het bleef voor mijn geestesoog staan. Ik kreeg de neiging om naar boven te willen klimmen. En na de vraag van de coach vraag wat mij eigenlijk tegenhoudt, moest ik concluderen dat het puur angst was wat mij tegenhield.

Dat beseffende ging ik dapper in het bootje staan. Het plafond van de grot kwam naar beneden, zodat ik me makkelijk in de spelonk omhoog kon trekken. Ik begon te klimmen en terwijl ik dat deed, kwamen de wanden van de spelonk naar elkaar toe, zodat ik makkelijk steun kon vinden van de richels en uitstekende rotspunten. Op weg naar boven was ik toch wel een beetje angstig dat de wanden mij plat zouden drukken. Dat deed me gelijk weer denken aan mijn geboorte-ervaring. De grot en de spelonk, een nauwe gang geworden, het licht aan het uiteinde en mijn klim naar boven, symboliseerden mijn geboorte.

En plots was ik met mijn hoofd uit het gat, in het licht. Ik keek naar boven en daar stond iemand mij op te wachten. Tot mijn verbazing was het mijn 'duplo', ofwel ik was het zélf. Ik kreeg de hand aangereikt en helemaal uit het gat getrokken.

Op de vraag van de coach wie daar eigenlijk stond, antwoordde ik dat het de Oude wijze man was, en die was het ook inmiddels.

Hij feliciteerde me en zei:" nou, was dat nou zo moeilijk?"

De Oude wijze man vertelde me dat als ik maar vertrouwde op mezelf en de dingen die me aangegeven worden (eventueel door mezelf) geen pad of weg te moeilijk zal zijn. Vertrouwen is het sleutel­woord.

Hij maakte een uitspreidend gebaar met zijn arm, zo van :kijk eens om je heen... en toen ik dat deed zag ik dat ik me op een schedeldak bevond. Tegelijkertijd wist ik dat het mijn eigen schedeldak was. Het eerste zinnetje dat bij me opkwam was vervolgens: "It's all in the head".

Ik ben wat het laatste betreft er nog niet helemaal uit, maar ik merk nu wel dat ik sommige dingen veel beter kan overzien, vooral wat mijn gevoel betreft. Ik ben van het ene op het andere moment niet zo onzeker meer.......”
Aldus de cliënt...


We kunnen therapeutisch gezien, uit dit verhaal de volgende conclusies trekken:

In het begin zag de cliënt het beeld van zichzelf roeiende tegen de stroom op. Dat is natuurlijk niet de makkelijkste manier om ergens te komen. Mensen die dat doen zijn geneigd voortdurend in verzet te zijn tegen wat er in hun omgeving of in de wereld gebeurt. Meestal gaat het om wetten en regels, ook die ongeschreven zijn zoals normen en waarden die door de opvoeding zijn meegegeven (of liever: opgedrongen).

Het beeld maakte hem bewust van zijn houding en liet hem beseffen beter je met de stroom mee te laten drijven en ondertussen zelf de weg bepalen, door aan te meren waar je wil. De energie die stroomt is er toch al, dus waarom zou je er geen gebruik van maken?

De grot waar de cliënt vervolgens in belandde, is zijn diepste ik. Zijn innerlijk waar hij zijn zorgen en vreugden zorgvuldig beschermd houdt van de buitenwereld. Daar stroomt opnieuw een rivier, welke zijn innerlijke energie en drijfveren vertegenwoordigt.

Die energie brengt hem naar het licht blijkbaar, maar hij durft niet de stap te nemen naar het licht toe te gaan, niet wetende wat hem te wachten staat. Ook de weg ernaar toe schijnt geen makkelijke te zijn. Het is de weg naar boven.

Veelbetekenend voor zijn gedachten en overtuiging. Hij weet dat hij naar het licht toe moet, in het licht immers worden vele dingen duidelijk. De weg is praktisch onbegaanbaar en dat is het wat hem in het werkelijke leven ook tegenhoudt om bepaalde stappen te nemen. Daarbij komt, dat de waarheid (het licht) weleens hele andere dingen duidelijk zouden kunnen maken dan hij in feite wil. Angst voor de waarheid dus.

De therapeut helpt hem op dat moment over de grens van zijn angst. Hij klimt in de tunnel naar boven en dan blijkt dat hij geholpen wordt. De wanden gaan naar elkaar toe en helpen hem omhoog. Dat geeft vreugde en zijn angst voor het onbekende vermindert maar nog niet helemaal. Hij vergelijkt het zelf met de geboorte-tunnel wat weer aangeeft dat die ervaring zijn huidige onzekerheid en angst heeft veroorzaakt. Toch het besef dat hij geholpen wordt als hij zelf de eerste stap maar neemt, geeft de cliënt al veel meer vertrouwen in het zetten van die stappen. Hij is goed op weg.

Dan het klimmen uit de tunnel. Ook daar wordt hij mee geholpen door iemand die zeer veel op hemzelf lijkt. Psychologisch gezien helpt hij dus zichzelf uit zijn benarde positie te komen, door in ieder geval de stap te nemen en het proces door te gaan.

Daarna verandert de persoon in de ‘oude wijze man’, een symbolisch aspect van het onbewuste waar iedereen in principe bij kan als die er voor open staat. Deze archetypische figuur (de wijze, de magier) geeft een concreet advies aan de cliënt, welke genomen moet worden zoals het gezegd werd, zonder verdere uitwijding over eventuele symboliek en verborgen bedoelingen. Hij zei namelijk: “als je maar vertrouwt op jezelf en de dingen die je aangegeven worden (eventueel door jezelf) geen pad of weg te moeilijk zal zijn. Vertrouwen is het sleutel­woord.”

De cliënt keek om zich heen en besefte dat hij bovenop zijn eigen schedeldak stond. Een vreemde gewaarwording maar hem het besef gaf dat er veel dingen waren die hij in zijn leven tegenkwam die zich eigenlijk vooral afspeelden binnen zijn hoofd. “It’s all in the head”.

Deze ervaring heeft hem doen inzien dat angst en onzekerheid zijn ingebeeld. In zijn geval veroorzaakt door geboorte-trauma. Hoezeer wij ook weten dat een klein kind heel bang gemaakt kan worden door zaken die niet echt zijn en dat die angst ook ongegrond is, voor het kind zelf is die angst en het gevaar iets reëels. Een mens die met angst is geboren, zal die als een rode draad in de rest van zijn leven meenemen, tenzij hij wordt gerustgesteld. Als ouders of opvoeders die geruststelling niet kunnen geven, zal het lang kunnen duren eer de mens zichzelf die geruststelling kan geven. Intussen zal die vorming, of liever gezegd het gebrek aan liefdevolle opvoeding in veiligheid, zijn werk hebben gedaan. Meestal in negatieve zin, waarin die persoon niet in staat bleek te zijn de stappen te nemen die hij wilde doordat de angst en de onzekerheid niet werden opgelost.

Na deze imaginatiesessie is hij meer verantwoordelijk geworden. Hij heeft meer inzicht gekregen in zichzelf en de zaken die hij zich in feite inbeeldde. Meer vertrouwen in zichzelf. Heel boeiend. It’s all in the head.

  • Comments(1)//artikelen.geestrijk.nl/#post3